English Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Yiddish
 fss internacionalni za fotkefiap znak za fotke   psa znak   isf_logo   logo_upi  logo 202-sajt

PROPOSITIONS "PHOTOGRAPHY 2012" IN SERBIA


fiap znak za fotke
psa znak
fss internacionalni za fotke
logo_upi
FIAP - 2012/233
FIAP - 2012/234
FIAP - 2012/235
FIAP - 2012/236
FIAP - 2012/237
PSA - EID Recognition
PSA - NATURE Recognition
FSS - 2012/044
FSS - 2012/045
FSS - 2012/046
FSS - 2012/047
FSS - 2012/048
UPI - license
L120037_M15G

1. МЕЂУНАРОДНА КРУЖНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ
“ФОТОГРАФИЈА 2012“


1.ОРГАНИЗАТОР:
Фото клуб Фотографија – Неготин,
               „ФОТОГРАФИЈА 2012 – НЕГОТИН“
Фото клуб 202 – Зајечар,
               „ФОТОГРАФИЈА 2012 – ЗАЈЕЧАР“
Дом културе Књажевац –
               „ФОТОГРАФИЈА 2012 – КЊАЖЕВАЦ“
Галерија „Чедомир Крстић“ –
              „ФОТОГРАФИЈА 2012 – ПИРОТ“
Културно-образовни центар Бољевац –
               „ФОТОГРАФИЈА 2012 – БОЉЕВАЦ“
2. УЧЕШЋЕ:
Право учешћа имају фотографи из целог света.
3. СЕКЦИЈЕ И ТЕМЕ
А) СЛОБОДНА – (колор)
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
В) ПРИРОДА – (колор или монохром)
4. БРОЈ РАДОВА:
За учешће на 1. салону фотографије "ФОТОГРАФИЈА  2012" аутори конкуришу са црно-белим или колор фотографијама. Максимални број радова је четири (4) фотографије по теми, максималне димензије 2000 пиксела по дужој страни фотографије у 300 дпи ЈПГ, компресија 70-10. Максималне величине до 2 мегабајта по фотографији. Фотографије морају бити обележене редним бројем и називом фотографије. Пример за тему А - (А1-Воркерс 02.јпг) за тему Б - (Б1-Рефлецтион.јпг) итд
Сваки аутор на свом е-маилу добија своје личне резултате-оцене, са сваке изложбе посебно.
5. КОТИЗАЦИЈА:
Котизација је обавезна за све учеснике изложбе и кошта 35 евра (50 $), за чланове ФСС-а 3000 динара. Котизација је јединствена за све теме, за свих 5 клубова, односно за свих 5 изложби. Котизација се може уплатити и путем PayPal  (који прима кредит кард  -VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS картице.  Динарски жиро рачун 160-353153-51.  Сва упутства су на сајту клуба www.fotografija.rs   Радови аутора који не уплате котизацију неће бити жирирани. Учешћем на конкурсу, аутор се слаже са пропозицијама и правилима организатора.
6.  К А Т А Л О Г
Фотографије се користе само за израду каталога. Аутори који су платили котизацију и учествују на овом кружном салону, обавезно добијају високо квалитетан каталог одштампан на папиру. Каталог је формата 210мм x 210мм са 72 странице, луксузно опремљен, оцењен од ФИАП комисије са 4 звездице.  
7. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ:
Пријем радова ......................................... 01 децембар 2012
Жирирање .................................................15 децембар 2012-19 децембар.2012
Објава резултата жирирања (на сајту) ...25 децембар 2012, сваком аутору лични резултати на његов емаил.
Проjекција ............................. ……………..21 јануар 2013- Неготин
Проjекција ............................. ……………..22 јануар 2013- Зајечар
Проjекција ............................. ……………..28 јануар 2013- Књажевац
Проjекција ............................. ……………..29 јануар 2013- Бољевац
Проjекција ............................. ……………..30 јануар 2013- Пирот
Достава каталога .....................................03. фебруар 2013
Резултати се могу видети на страници: www.fotografija.rs  
8. ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА:
аплоуд на сајту: www.fotografija.rs  nа емаил photography.negotin@gmail.com   или слати ЦД на АДРЕСУ:
Милош Милојевић, ФОТО КЛУБ 202, Трг ослобођења бб,19000 Зајечар, Србија
9. КОНТАКТ:
Милош Милојевић, тел: 064 822 86 03, е-маил: photography.negotin@gmail.com  

ЖИРИ, НАГРАДЕ И ПАТРОНАТИ

10а. Фото клуб „ФОТОГРАФИЈА“ Неготин – „ФОТОГРАФИЈА 2012 – НЕГОТИН“
ФИАП -2012/000, ФСС – 2012/044, УПИ –   лиценца L120037_M15G,  ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање
10б. ЖИРИ:
Милорад Кашћелан, ЕФИАП, МФ АУФБиХ (БиХ)
Драгослав Илић, АФИАП, МФ ФСС, (Србија)
Слободан Јовановић, академски сликар, (Србија)
делегат ФСС-а, Драган Елек, (Србија)
10ц. НАГРАДЕ: 
ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала

11а. Фото клуб 202 – Зајечар, „ФОТОГРАФИЈА 2012 – ЗАЈЕЧАР“
ФИАП -2012/000, ФСС – 2012/045, УПИ – лиценца L120037_M15GПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање,
11б. ЖИРИ:
Слободан Крстић, ЕФИАП, МФ ФСЈ (БиХ)
Зоран Мојсин, ЕФИАП, (Србија)
Зоран Пургер, МФ ФСС, АФИАП, (Србија)
делегат ФСС-а, Драган Елек, (Србија)
11ц. НАГРАДЕ:  
ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала

12а. Дом културе Књажевац – „ФОТОГРАФИЈА 2012 – КЊАЖЕВАЦ“
ФИАП -2012/000,  ФСС – 2012/046, УПИ – лиценца L120037_M15G, ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање
12б. ЖИРИ:
Озрен Бозановић, АФИАП, КМФ АУФБиХ (БиХ)
Раша Милојевић, МФ ФСС, ЕФИАП/б, ЕсФИАП  (Србија)
Драган Илић, академски сликар, (Србија)
делегат ФСС-а, Драган Елек, (Србија)
12ц. НАГРАДЕ:   
ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала

13а. Галерија „Чедомир Крстић“ – „ФОТОГРАФИЈА 2012 – ПИРОТ“
ФИАП -2012/000,  ФСС – 2012/000, УПИ – лиценца L120037_M15G, ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање
13б. ЖИРИ:
Драган Проле, ЕФИАП/б, МФ АУФБиХ (БиХ)
Антоније Милошевић, академски сликар,  (Србија)
Борислав Миловановић, АФИАП,  (Србија)
делегат ФСС-а, Драган Елек, (Србија)
13ц. НАГРАДЕ:  
ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала

14а. Културно-образовни центар Бољевац – „ФОТОГРАФИЈА 2012 – БОЉЕВАЦ“
ФИАП -2012/000,  ФСС – 2012/000, УПИ – лиценцаПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање
14б. ЖИРИ:
Бојан Иванов, професионални фотограф (Бугарска)
ХаџиМиодраг Миладиновић, АФИАП, МФ ФСС, (Србија)
Зоран Цветковић, академски керамичар, сликар и фотограф, (Србија)
делегат ФСС-а, Драган Елек, (Србија)
14ц. НАГРАДЕ:   
ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, 1 УПИ медаља, 5 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала