English Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Yiddish
 fss internacionalni za fotkefiap znak za fotke   psa znak   isf_logo   logo_upi  logo 202-sajt

PROPOSITIONS "PHOTOGRAPHY 2012" IN CROATIA


fiap znak za fotke
psa znak
fss internacionalni za fotke logo_upi
FIAP -2012/233
FIAP -2012/234
FIAP -2012/235
FIAP -2012/236
FIAP -2012237
PSA - EID Recognition
PSA - NATURE Recognition

FSS - 2012/044
FSS - 2012/045
FSS - 2012/046
FSS - 2012/047
FSS - 2012/048
UPI - license
L120037_M15G


 


1. MEĐUNARODNA KRUŽNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE
"FOTOGRAFIJA 2012"

1.ORGANIZATOR:
Foto klub Fotografija - Negotin, "FOTOGRAFIJA 2012 - NEGOTIN"
Foto klub 202 - Zajecar, "FOTOGRAFIJA 2012 - ZAJECAR"
Dom kulture Knjaževac - "FOTOGRAFIJA 2012 - KNJAŽEVAC"
Galerija "Cedomir Krstic" - "FOTOGRAFIJA 2012 - PIROT"
Kulturno-obrazovni centar Boljevac - "FOTOGRAFIJA 2012 - BOLJEVAC"
  2. SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju fotografi iz cijelog svijeta.
3. SEKCIJE I TEME
tema A) SLOBODNA - (kolor)
tema B) SLOBODNA - (monokromatsko)
tema C) PRIRODA - (kolor ili monokromatsko)  
4. BROJ RADOVA:
Za sudjelovanje na 1. kružnom salonu fotografije "FOTOGRAFIJA 2012" autori konkuriraju sa crno-bijelim ili kolor fotografijama. Maksimalni broj radova je ?etiri (4) fotografije po temi, maksimalne dimenzije 2000 piksela po dužoj strani fotografije u 300 dpi JPG, kompresija   7-10. Maksimalne veli?ine do 2 megabajta po fotografiji. Fotografije moraju biti obilježene, redni broj i naziv fotografije. Primjer za temu A - (A1-Vorkers 02.jpg) za temu B - (B1-Reflection.jpg) itd. Svaki autor na svom e-mailu dobiva svoje osobne rezultate-ocjene, sa svake izložbe posebno.
5. KOTIZACIJA:
Kotizacija je obvezna za sve sudionike izložbe i iznosi 35 eura (50 $), za članove FSS-a 3000 dinara. Kotizacija je jedinstvena za sve teme i za sva 3 kluba, odnosno za sve 3 izložbe. Kotizacija se može uplatiti i putem PayPal (koji primaju kreditne kartice: VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS). Dinarski žiro račun 160-353153-51. Sve upute su na web stranicama kluba www.fotografija.rs. Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti žirirani. Sudjelovanjem na natječaju, autor se slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.
6. K A T A L O G
Fotografije se koriste samo za izradu kataloga. Autori koji su platili kotizaciju isudjeluju na ovaj salon, obavezno dobivaju CD katalog s prezentacijom svihprimljenih fotografija.
7. KALENDAR IZLOŽBE:
Prijem radova 1 prosinac 2012
Žiriranje 15 prosinca 2012-19 decembar.2012
Objava rezultata žiriranja (na sajtu) 25 pro 2012, svakom autoru osobni rezultati na njegov email
Proekcija 21 sijecnja 2013 - Negotin
Proekcija 22 sijecnja 2013 - Zajecar
Proekcija 28 sijecnja 2013 - Knjaževac
Proekcija 29 sijecnja 2013 - Boljevac
Proekcija 30 sijecnja 2013 - Pirot
Dostava kataloga 03. veljaca 2013
  Rezultati se mogu vidjeti na stranici: www.fotografija.rs
8. DOSTAVLJANJE RADOVA:
Uploud na web stranicama: www.fotografija.rs  na email photography.negotin@gmail.com  ili slati CD na ADRESU:
Raša Milojević, COLOR 202, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar, Srbija
9. KONTAKT:
Milos Milojevic, +381648228603, e-mail: photography.negotin@gmail.com