English Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Yiddish
 fss internacionalni za fotkefiap znak za fotke   psa znak   isf_logo   logo_upi  logo 202-sajt

PROPOSITIONS "ART PHOTO 2012" IN CROATIA


fiap znak za fotke
psa znak
fss internacionalni za fotke isf_logo logo_upi
FIAP -2012/078
FIAP -2012/079
FIAP -2012/080
PSA - EID Recognition
PSA - NATURE Recognition
PSA - TRAVEL Recognition
PSA - PHOTOJURNALISM Recognition
FSS - 2012/009
FSS - 2012/013
FSS - 2012/014
ISF 18/2012
ISF 19/2012
ISF 20/2012
UPI - license L11047-M9
UPI - license L11047-M9
UPI - license L11047-M9


 


1. ME?UNARODNA KRUŽNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE
"ART PHOTO 2012"

1.ORGANIZATOR:
Foto klub “FOTOGRAFIJA” - Negotin
Foto klub “BOR” - Bor
Foto klub 202 - Zaje?ar
2. SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju fotografi iz cijelog svijeta.
3. SEKCIJE I TEME
tema A) SLOBODNA - (kolor)
tema B) SLOBODNA - (monokromatsko)
tema C) PRIRODA - (kolor ili monokromatsko)
tema D) PUTOVANJA - (kolor ili monokromatsko)
tema E) FOTOŽURNALIZAM - (kolor ili monokromatsko)
4. BROJ RADOVA:
Za sudjelovanje na 1. kružnom salonu fotografije "ART PHOTO 2012" autori konkuriraju sa crno-bijelim ili kolor fotografijama. Maksimalni broj radova je ?etiri (4) fotografije po temi, maksimalne dimenzije 2000 piksela po dužoj strani fotografije u 300 dpi JPG, kompresija   7-10. Maksimalne veli?ine do 2 megabajta po fotografiji. Fotografije moraju biti obilježene, redni broj i naziv fotografije. Primjer za temu A - (A1-Vorkers 02.jpg) za temu B - (B1-Reflection.jpg) itd. Svaki autor na svom e-mailu dobiva svoje osobne rezultate-ocjene, sa svake izložbe posebno.
5. KOTIZACIJA:
Kotizacija je obvezna za sve sudionike izložbe i iznosi 25 eura (35 $), za ?lanove FSS-a 2000 dinara. Kotizacija je jedinstvena za sve teme i za sva 3 kluba, odnosno za sve 3 izložbe. Kotizacija se može uplatiti i putem PayPal ili Moneybookers (koji primaju kreditne kartice: VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS). Dinarski žiro ra?un             160-353153-51      . Sve upute su na web stranicama kluba www.fotografija.rs . Radovi autora koji ne uplate kotizaciju ne?e biti žirirani. Sudjelovanjem na natje?aju, autor se slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.
6. K A T A L O G
Fotografije se koriste samo za izradu kataloga. Autori koji su platili kotizaciju isudjeluju na ovaj salon, obavezno dobivaju CD katalog s prezentacijom svihprimljenih fotografija.
7. KALENDAR IZLOŽBE:
Prijem radova ..................................................05 svibnja 2012
Žiriranje ............................................................19 svibnja 2012 – 23 svibnja 2012
Objava rezultata žiriranja (web stranicama) .29 svibnja 2012,  svakom autoru osobni rezultati na njegov email.
Projekcija .........................................................20 lipnja 2012-Negotin
Projekcija .........................................................21 lipnja 2012-Bor
Projekcija ....................................................... .22 lipnja2012-Zejcar
Dostava CD kataloga ....................................04 kolovoza. 2012
Rezultati se mogu vidjeti na stranici: www.fotografija.rs
8. DOSTAVLJANJE RADOVA:
Uploud na web stranicama: www.fotografija.rs  na email art.photo.circuit@gmail.com  ili slati CD na ADRESU:
Raša Milojevi?, COLOR 202, Trg oslobo?enja bb, 19000 Zaje?ar, Srbija
9. KONTAKT:
Milos Milojevic, +381648228603, e-mail: art.photo.circuit@gmail.com
 
ORGANIZATORI SU PRIPREMILI UKUPNO 258 NAGRADA.

10a. Foto klub "FOTOGRAFIJA" Negotin - "ART FOTO 2012 - NEGOTIN"
FIAP -2012/078,
FSS - 2012/009,
ISF - 2012/18,
UPI - licenca L11047-M9
PSA-EID priznanje,
PSA-NATURE priznanje,
PSA-PUTOVANJA priznanje,
PSA-Žurnalizam priznanje
10b. ŽIRI:
Dragoslav Ili?, AFIAP, MF FSS, (Srbija)
Milan Markovi?, MF FSS, EFIAP, (Srbija)
Boro Rudi?, MF FSM, (Makedonija)
David Brusnjak, MF FSZ, EFIAP, (Slovenija)
Slobodan Jovanovi?, akademski slikar, (Srbija)
delegat FSS-a, Borislav Milovanovi?, (Srbija)
10c. NAGRADE: 86 nagrada
Grandpre SALONA - pehar za najbolju fotografiju i FIAP zna?ka za najboljeg autora
A) SLOBODNA - (kolor)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 FIAP, pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
B) SLOBODNA - (monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 ISF pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
V) PRIRODA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 UPI pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
G) PUTOVANJA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,4 FSS pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
D) Žurnalizam - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 FIAP 0,1 FSS 0,1 UPI i 2 ISF pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
 
11a. Foto klub "BOR", Bor - "ART FOTO 2012 - BOR"
FIAP -2012/079,
FSS - 2012/013,
ISF - 2012/19,
UPI - licenca L11047-M9
PSA-EID priznanje,
PSA-NATURE priznanje,
PSA-PUTOVANJA priznanje,
PSA-Žurnalizam priznanje
11b. ŽIRI:
Zoran Mojsin, AFIAP, (Srbija)
Zoran Purger, MF FSS, AFIAP, (Srbija)
Cvetan Gavroski, MF FSM, (Makedonija)
Vasja Doberlet, MF FSZ, EFIAPs, EsFIAP, (Slovenija)
Miroslav Jeremi?, MF FSS (Srbija)
delegat FSS-a, Borislav Milovanovi?, (Srbija)
11c. NAGRADE: 86 nagrada
Grandpre SALONA - pehar za najbolju fotografiju i FIAP zna?ka za najboljeg autora
A) SLOBODNA - (kolor)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 FIAP, pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
B) SLOBODNA - (monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 ISF pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
V) PRIRODA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 UPI pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
G) PUTOVANJA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,4 FSS pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
D) Žurnalizam - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 FIAP 0,1 FSS 0,1 UPI i 2 ISF pohvale pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
 
12a. Foto klub 202, Zaje?ar - "ART FOTO 2012 - ZAJE?AR"
FIAP -2012/080,
FSS - 2012/014,
ISF - 2012/20,
UPI - licenca L11047-M9
PSA-EID priznanje,
PSA-NATURE priznanje,
PSA-PUTOVANJA priznanje,
PSA-Žurnalizam priznanje
12b. ŽIRI:
Božidar Vitas, KMF FSS, AFIAP, (Srbija)
Dragan Ili?, slikar, (Srbija)
Duško Jovanovski, KMF FSM, (Makedonija)
Maja Stoši?, KMF FSS, AFIAP, (Srbija)
Vinko Šebrek, MF NK Zagreb, HoN. Tošo Dabac, (Hrvatska)
delegat FSS-a, Borislav Milovanovi?, (Srbija)
12c. NAGRADE: 86 nagrada
Grandpre SALONA - pehar za najbolju fotografiju i FIAP zna?ka za najboljeg autora
A) SLOBODNA - (kolor)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 FIAP, pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
B) SLOBODNA - (monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 ISF pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
V) PRIRODA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 UPI medalja 0,4 UPI pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
G) PUTOVANJA - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,4 FSS pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala
D) Žurnalizam - (kolor ili monokromatsko)
- PSA FIAP, FSS, ISF zlatna medalja 0,1 FIAP 0,1 FSS 0,1 UPI i 2 ISF pohvale pohvale, SALON - zlatna, srebrna, bron?ana i 5 pohvala