English Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Yiddish
 fss internacionalni za fotkefiap znak za fotke   psa znak   isf_logo   logo_upi  logo 202-sajt

PROPOSITIONS "ART PHOTO 2012" IN SERBIA


fiap znak za fotke
psa znak
fss internacionalni za fotke isf_logo logo_upi
FIAP -2012/078
FIAP -2012/079
FIAP -2012/080
PSA - EID Recognition
PSA - NATURE Recognition
PSA - TRAVEL Recognition
PSA - PHOTOJURNALISM Recognition
FSS - 2012/009
FSS - 2012/013
FSS - 2012/014
ISF 18/2012
ISF 19/2012
ISF 20/2012
UPI - license L11047-M9
UPI - license L11047-M9
UPI - license L11047-M9
1. МЕЂУНАРОДНА КРУЖНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ
“АРТ ФОТО 2012“

1.ОРГАНИЗАТОР:
Фото клуб Фотографија – Неготин
Фото клуб Бор – Бор  
Фото клуб 202 - Зајечар
2. УЧЕШЋЕ:
Право учешћа имају фотографи из целог света.
3. СЕКЦИЈЕ И ТЕМЕ
А) СЛОБОДНА – (колор)
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
В) ПРИРОДА – (колор или монохром)
Г) ПУТОВАЊА – (колор или монохром)
Д) ЖУРНАЛИЗАМ – (колор или монохром)
4. БРОЈ РАДОВА:
За учешће на 1. салону фотографије "АРТ ФОТО 2012" аутори конкуришу са црно-белим или колор фотографијама. Максимални број радова је четири (4) фотографије по теми, максималне димензије 2000 пиксела по дужој страни фотографије у 300 дпи ЈПГ, компресија 70-10. Максималне величине до 2 мегабајта по фотографији. Фотографије морају бити обележене, редни број и назив фотографије. Пример за тему А - (А1-Воркерс 02.јпг) за тему Б - (Б1-Рефлецтион.јпг) итд
Сваки аутор на свом е-маилу добија своје личне резултате-оцене, са сваке излозбе посебно.
5. КОТИЗАЦИЈА:
Котизација је обавезна за све учеснике изложбе и кошта 25 евра (35 $), за чланове ФСС-а 2000 динара. Котизација је јединствена за све теме и за сва 3 клуба, односно за све 3 изложбе. Котизација се може уплатити и путем PayPal или Moneybookers  (који прима кредит кард  -VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS картице.  Динарски жиро рачун 160-353153-51.  Сва упутства су на сајту клуба www.fotografija.rs   Радови аутора који не уплате котизацију неће бити жирирани. Учешћем на конкурсу, аутор се слаже са пропозицијама и правилима организатора.
6.  К А Т А Л О Г
Фотографије се користе само за израду каталога. Аутори који су платили котизацију и учествују на овај  салон, обавезно добијају ЦД каталог са презентацијом свих примљених фотографија.  
7. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ:
Пријем радова ......................................... 05. мај. 2012
Жирирање ................................................19. мај. 2012-19.02.2012
Објава резултата жирирања (на сајту) ..29. мај. 2012, сваком аутору лични резултати на његов емаил.
Проекција ............................. ……………..20. јун. 2012-Неготин
Проекција ............................. ……………..21. јун. 2012-Бор
Проекција ............................. ……………..22. јун. 2012-Зајечар
Достава каталога .....................................04. август. 2012
Резултати се могу видети на страници: www.fotografija.rs  
8. ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА:
аплоуд на сајту: www.fotografija.rs  nа емаил art.photo.circuit@gmail.com  или слати ЦД на АДРЕСУ:
Милош Милојевић, ФОТО КЛУБ 202, Трг ослобођења бб,19000 Зајечар, Србија
9. КОНТАКТ:
Милош Милојевић, тел: 064 822 86 03, е-маил: art.photo.circuit@gmail.com


ОРГАНИЗАТОРИ СУ ПРИПРЕМИЛИ УКУПНО 258 НАГРАДA.

10а. Фото клуб „ФОТОГРАФИЈА“ Неготин – „АРТ ФОТО 2012 – НЕГОТИН“
ФИАП -2012/000, ФСС – 2012/000, ИСФ – 2012/000, УПИ – лиценца
ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање, ПСА-ПУТОВАЊА признање, ПСА-ЖУРНАЛИЗАМ признање
10б. ЖИРИ:
Драгослав Илић, АФИАП, МФ ФСС, (Србија)
Милан Марковић, МФ ФСС, ЕФИАП,  (Србија)
Боро Рудић, МФ ФСМ, (Македонија)
Давид Брусњак, МФ ФСЗ, ЕФИАП, (Словенија)
Слободан Јовановић, академски сликар, (Србија)
делегат ФСС-а, Борислав Миловановић, (Србија)
10ц. НАГРАДЕ:   86 награда
ГРАНДПРИ САЛОНА - пехар за најбољу фотографију и ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ИСФ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Г) ПУТОВАЊА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала  
Д) ЖУРНАЛИЗАМ - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 ФИАП, 1 ФСС, 1 УПИ и 2 ИСФ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала  
11а. Фото клуб „БОР“, Бор - „АРТ ФОТО 2012 – БОР“
ФИАП -2012/000, ФСС – 2012/000, ИСФ – 2012/000, УПИ – лиценца
ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање, ПСА-ПУТОВАЊА признање, ПСА-ЖУРНАЛИЗАМ признање
11б. ЖИРИ:
Зоран Мојсин, АФИАП, (Србија)
Зоран Пургер, МФ ФСС, АФИАП, (Србија)
Цветан Гавроски, МФ ФСМ, (Македонија)
Васја Доберлет, МФ ФСЗ, ЕФИАПс, ЕсФИАП, (Словенија)
Мирослав Јеремић, МФ ФСС (Србија)
делегат ФСС-а, Борислав Миловановић, (Србија)
11ц. НАГРАДЕ:   86 награда
ГРАНДПРИ САЛОНА - пехар за најбољу фотографију и ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ИСФ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Г) ПУТОВАЊА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Д) ЖУРНАЛИЗАМ - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 ФИАП, 1 ФСС, 1 УПИ и 2 ИСФ похвале похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
12а. Фото клуб 202, Зајечар - „АРТ ФОТО 2012 – ЗАЈЕЧАР“
ФИАП -2012/000,  ФСС – 2012/000, ИСФ – 2012/000, УПИ – лиценца
ПСА- ЕИД признање, ПСА-НАТУРЕ признање, ПСА-ПУТОВАЊА признање, ПСА-ЖУРНАЛИЗАМ признање
12б. ЖИРИ:
Раша Милојевић, КМФ ФСС, ЕФИАП, ЕсФИАП  (Србија)
Драган Илић, сликар, (Србија)
Душко Јовановски, КМФ ФСМ, (Македонија)
Маја Стошић, КМФ ФСС, АФИАП, (Србија)
Винко Шебрек, МФ ФК Загреб, ХоН. Тошо Дабац, (Хрватска)
делегат ФСС-а, Борислав Миловановић, (Србија)
12ц. НАГРАДЕ:   86 награда
ГРАНДПРИ САЛОНА - пехар за најбољу фотографију и ФИАП значка за најбољег аутора
А) СЛОБОДНА – (колор)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ФИАП,  похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Б) СЛОБОДНА – (монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 ИСФ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
В) ПРИРОДА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 УПИ медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Г) ПУТОВАЊА - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала
Д) ЖУРНАЛИЗАМ - (колор или монохром)
- ПСА, ФИАП, ФСС, ИСФ златна медаља, 1 ФИАП, 1 ФСС, 1 УПИ и 2 ИСФ похвале похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 похвала